เอด้า โรโบเทค ทำอะไร

แก้ไขเมื่อ Fri, 22 Sep 2023 เมื่อ 12:55 PM

บริษัทเอด้าโรโบเทคเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีที่ให้บริการที่ปรึกษาและวางระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นแกนหลักดังต่อไปนี้


Customer Experience Management (CXM)

ระบบ Customer Experience Management (CXM) ช่วยให้คุณสามารถบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ครอบคลุมในทุกช่องทางที่ลูกค้าของคุณต้องการ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราได้ทำการวางระบบ Microsoft Dynamics CRM, Zendesk, Salesforce, และ Freshworks มาแล้วในหลายๆประเทศทั่วโลก เราได้ช่วยลูกค้าบางรายเพิ่มอัตราการปิดการขายผ่านระบบออนไลน์ขึ้นไปถึง 50% ในทางกลับกันลูกค้าบางรายของเราสามารถลดค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการลูกค้าได้มากกว่า 70% โดยเปลี่ยนไปใช้ระบบ Call Centre เสมือนจริง หรือใช้ CCaaS (Contact-Centre-as-a-Service)

Integration & Automation

เราออกแบบระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการธุรกิจมิใช่เพื่อแทนที่พนักงานที่เป็นมนุษย์ แม้ว่าเราจะให้บริการด้านปัญญาประดิษฐ์แต่โดยทั่วไปแล้วระบบปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถแก้ปัญหาที่ไม่เคยมีมนุษย์แก้ได้มาก่อน ดังนั้นเราจะทำงานกับพนักงานของคุณเพื่อวิเคราะห์กระบวนการธุรกิจแล้วสรุปรวมเป็นขั้นตอนทีละขั้น หลังจากนั้นเราจะออกแบบให้กระบวนการเหล่านี้สามารถทำงานแบบอัตโนมัติให้มากที่สุดเพื่อให้พนักงานใช้เวลาอันมีค่าในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ซึ่งแน่นอนว่าการที่จะทำให้เกิดกระบวนการอัตโนมัติให้มากที่สุดเราต้องทำการเชื่อมต่อระบบธุรกิจต่างๆเข้าด้วยกันและนี่คือสิ่งที่บริษัทเอด้าโรโบเทคทำได้ดี

Artificial Intelligence

ขอบเขตของปัญญาประดิษฐ์นั้นทั้งกว้างและลึก ณ.ปัจจุบัน ยังไม่มีระบบปัญญาประดิษฐ์ใดๆที่สามารถทำได้ทุกสิ่งที่มนุษย์สามารถทำได้ง่ายๆ ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิผลคือระบบที่แก้ปัญหาแบบเฉพาะเจาะจงภายใต้ขอบเขตที่นิยามไว้เป็นอย่างดี บริษัทเอด้าโรโบเทคจึงทำระบบปัญญาประดิษฐ์ที่แก้ปัญหาเฉพาะด้านอันได้แก่ ระบบวิเคราะห์แนวโน้มที่คาดการณ์ว่าลูกค้ารายใดของคุณกำลังมีแนวโน้มที่จะไม่พอใจในบริการของคุณ ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่แนะนำสินค้าอื่นที่ลูกค้าของคุณอาจจะอยากซื้อเพิ่มเติมจากสินค้าที่ได้สั่งไปแล้วในใบสั่งซื้อ ระบบที่ให้คะแนนของเป้าหมายที่ได้มาจากกิจกรรมการตลาด และระบบ chatbot ที่สามารถพูดคุยกับลูกค้าของคุณในหัวข้อที่ไม่ซับซ้อนได้


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว