ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) คืออะไร

แก้ไขเมื่อ Fri, 22 Sep 2023 เมื่อ 01:57 PM

ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial Intelligence) เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มุ่งเน้นที่จะสร้างระบบที่สามารถทำงานที่ปกติต้องการปัญญาของมนุษย์ ประกอบไปด้วยการเรียนรู้ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การรับรู้และการเข้าใจภาษา (Russell & Norvig, 2009).


ปัญหาหลักของ AI

AI มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอัลกอริทึมและโมเดลที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมีคำสั่งโปรแกรมที่ชัดเจน โดยโฟกัสที่การเรียนรู้จากข้อมูลที่มากมาย ย่อมเยาว์ของ AI คือการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ซึ่งใช้เทคนิคทางสถิติเพื่อให้เครื่องสามารถ 'เรียนรู้' จากข้อมูล (Mitchell, 1997).


ตัวอย่างและการประยุกต์ใช้

ในปัจจุบัน AI มีการประยุกต์ใช้หลายประการ:

1. การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP): เช่น chatbots และ virtual assistants เช่น Siri และ Alexa ที่ใช้ NLP เพื่อแปลและตอบสนองต่อคำสั่งของผู้ใช้ (Jurafsky & Martin, 2019).

2. วิทยาการมองเห็นของคอมพิวเตอร์: Facebook ใช้ algorithms ในการแท็กคนในรูปภาพอัตโนมัติ (Szeliski, 2010).

3. หุ่นยนต์: หุ่นยนต์ที่พัฒนาโดย Boston Dynamics ใช้ AI เพื่อวิ่ง กระโดด และวัดระยะทาง (Siciliano & Khatib, 2008).


ความท้าทายทางจริยธรรม

AI นอกจากจะสร้างโอกาสที่ดีแล้ว ยังนำมาซึ่งความท้าทายทางจริยธรรมและสังคม เช่น ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การเลือกทำงานของ AI และปัญหาการแยกแยะ (Bostrom & Yudkowsky, 2014).


References:

- Russell, S. J., & Norvig, P. (2009). Artificial intelligence: a modern approach. Malaysia; Pearson Education Limited.

- Mitchell, T. M. (1997). Machine learning. Burr Ridge, IL: McGraw Hill.

- Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2019). Speech and language processing. Prentice Hall.

- Szeliski, R. (2010). Computer vision: algorithms and applications. Springer Science & Business Media.

- Siciliano, B., & Khatib, O. (Eds.). (2008). Springer handbook of robotics. Springer Science & Business Media.

- Bostrom, N., & Yudkowsky, E. (2014). The ethics of artificial intelligence. The Cambridge handbook of artificial intelligence, 1, 316-334.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว