ผลิตภัณฑ์ของ Freshworks

แก้ไขเมื่อ Mon, 25 Sep 2023 เมื่อ 11:56 AM

Freshworks จัดผลิตภัณฑ์เป็นกลุ่มๆดังต่อไปนี้


Customer Service

 • Customer Service Suite รวมผลิตภัณฑ์บริการลูกค้าเป็นหนึ่งเดียวโดยไม่ต้องซื้อผลิตภัณฑ์แยกเป็นตัวๆ ผลิตภัณฑ์นี้ยังมีระบบปัญญาประดิษฐ์ติดมาด้วย
 • Freshdesk ระบบจัดการปัญหาให้ลูกค้าผ่าน Web, Email, และ Social Media
 • Freshchat ระบบบริการลูกค้าผ่านการ chat ซึ่งลูกค้าสามารถสนทนากับมนุษย์หรือปัญญาประดิษฐ์ก็ได้
 • Freshcaller ระบบโทรศัพท์ที่ติดตั้งง่าย พร้อมให้บริการในเวลาอันสั้น 
 • Freshsuccess ระบบที่ช่วยลูกค้าบริหารเป้าหมายทางธุรกิจ เช่น ยอดขาย ฐานลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้า


IT Service

 • Freshservice ระบบจัดการปัญหาด้านไอทีภายในองค์กร สำหรับทีมไอทีที่ต้องการให้บริการพนักงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับการลงทุน
 • Freshservice for Business Team ระบบบริหารประสบการณ์พนักงานในองค์กร ที่ช่วยให้พนักงานสามารถขอลาหยุด ขอเบิกค่าใช้จ่าย ขอซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้โดยสะดวก และแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามงานได้โดยไม่พลาด


Customer Relationship Management (CRM)

 • Freshsales ระบบบริหารการขายอัจฉริยะ ที่มาพร้อมกับระบบอัตโนมัติหลายอย่าง ทำให้ทีมขายทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • Freshmarketer ระบบการตลาดที่เน้าเคมเปญผ่าน e-commerce
 • Freshsales Suite ผลิตภัณฑ์ที่รวมระบบการขายและการตลาดเข้าด้วยกัน ครอบคลุมตั้งแต่การหา leads ไปจนถึงการปิดการขาย
 • Freshdesk ระบบจัดการปัญหาให้ลูกค้าผ่าน Web, Email, และ Social Media 
 • Freshchat ระบบบริการลูกค้าผ่านการ chat ซึ่งลูกค้าสามารถสนทนากับมนุษย์หรือปัญญาประดิษฐ์ก็ได้ 
 • Freshcaller ระบบโทรศัพท์ที่ติดตั้งง่าย พร้อมให้บริการในเวลาอันสั้นDiagram ด้านล่างแสดงโครงสร้างผลิตภัณฑ์และประโยชน์กับ Customer Experience (CX), Employee Experience (EX), และ Owner

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว